Yemekler

Karides
İstavrit Izgata
Sardalya Pilaki
Çipura
Palamut
Hamsi Pilaki
Somon
Levrek
Hamsi Pilavı
Hamsi Tava